De juiste mensen op de juiste plaats

Maak kennis met het artsportaal team

Wendy Werner
Wendy WernerCoördinatie Bohn Stafleu van Loghum
Simone van den Bulk
Simone van den BulkBeheerder Artsportaal

Paul Heuvelmans, specialist ouderengeneeskunde
Beheerder soportaal

Dr. Mathilde Mastebroek, arts verstandelijk gehandicapten en docent
Beheerder avgartsportaal en thema Samenwerken & verwijzen

Berry van Bruchem, NVvPO
Beheerder pohportaal

Evelien van Eeten, SEH-arts KNMG
Beheerder sehportaal

Wij staan voor kwaliteit

En dat doen we samen met ons expert panel,
62 kaderhuisartsen en medisch specialisten,
die periodiek en vrijwillig onze content reviewen en aanvullen

Swanet Woldhuis, hoofd Richtlijnen, Thuisarts.nl & E-health NHG
Expertise: NHG-producten

Prof. Dr. Kees Kramers, hoogleraar interne geneeskunde – klinische farmacologie
Expertise: Behandelen, Intoxicaties en Polyfarmacie

Prof. Dr. Karin Kaasjager, hoogleraar interne geneeskunde – acute geneeskunde en bestuurslid NVIAG
Expertise: Interne geneeskunde, Acute zorg

Dr. Bas Houweling, kaderhuisarts diabetes en voorzitter Stichting Langerhans
Expertise: Diabetes

Prof. Dr. Pim Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde en preventie
Expertise: Preventie/leefstijl

Dr. Ralf Harskamp, huisarts en docent
Expertise: CVRM

Dr. Mark van der Wel, huisarts, docent en lid hartvaatHAG
Expertise: CVRM

Dr. Erik Bischoff, kaderhuisarts astma/COPD en lid CAHAG
Expertise: Astma en COPD

David Baden, SEH-arts KNMG en bestuursvoorzitter NVSHA
Expertise: Acute zorg

Dr. Martijn Rutten, kaderhuisarts spoedzorg en lid spoedHAG
Expertise: Acute zorg

Kamile Kartal, huisarts en docent
Expertise: Migranten

Paul Baudoin, reumatoloog
Expertise: Bewegen

Paul Koning, orthopedisch chirurg
Expertise: Bewegen

Achterste rij: Helen van Assema, Dr. Esther Bakker, Dr. Mathilde Mastebroek – Voorste rij: Katrien Pouls, Dr. Fleur Boot, Dr. Marloes Heutmekers
 Expertisegroep avgartsportaal

Martin Beeres, kaderhuisarts GGZ, docent en lid psyHAG
Expertise: GGZ

Dr. Marianne Dees, huisarts, SCEN-arts en lid palHAG
Expertise: Palliatieve zorg

Froukje Harkes- Idzinga, apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum (KNMP)
Expertise: Behandelen en Polyfarmacie

Dagmar van Rijckevorsel, David Baden, Fiona Koningstein, Evelien van Eeten
 Expertisegroep sehportaal

Fleur Stoevelaar, Daphne van Moorsel, Jenny de Bruijn, Paul Heuvelmans,
Dr. Djuna de Back
 Expertisegroep soportaal

Dr. Jaap ten Oever, internist-infectioloog
Expertise: Infectieziekten

Christian Beulens, arts Maatschappij & Gezondheid, infectieziektebestrijding
Expertise: Infectieziekten

Ewout Boesaard, kindercardioloog
Expertise: Kinderen

Charlotte Bruins Slot, jeugdarts KNMG
Expertise: Kinderen

Prof. Dr. Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde
Expertise: Ouderenzorg

Chantal Hensens, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, docent en lid Laego
Expertise: Ouderenzorg

Dr. Bark Betzel, MDL-arts
Expertise: MDL

Dr. Ruben Cremers, uroloog
Expertise: Urologie

Dr. Maartje Cissen, gynaecoloog i.o.
Expertise: Gynaecologie, SOA en Zwangerschap

Anne Vervoort, huisarts, docent en lid seksHAG
Expertise: Urologie, Gynaecologie en SOA

Dr. Nicole Kukutsch, dermatoloog en hoofddocent
Expertise: Dermatologie

Dr. Satish Lubeek, dermatoloog
Expertise: Dermatologie

Patrick van de Camp, oogarts en vitreoretinaal chirurg
Expertise: Oog

Dr. Bas van den Borne, KNO-arts
Expertise: KNO

Angelique Koier
 Expertisegroep pohportaal

Marieke Westra
 Expertisegroep pohportaal

Jolanda Schaliboom
 Expertisegroep pohportaal

Ine Kuilder
 Expertisegroep pohportaal

Dr. Paul Geutjes, klinisch chemicus
Expertise: Laboratorium

Mr. Elske Gofers, gezondheidsjurist en arts
Expertise: Juridisch

Rachel Kalkman, huisarts
Beheerder thema Migrant

Jolanda van der Velden, huisarts en adviseur Pharos
Expertise: Pharos-producten

Dr. Ir. Iris Groenenberg, kennisspecialist voeding & gezondheid Voedingscentrum
Expertise: Voedingscentrum-producten

Thomas van der Velde, huisarts i.o. en bestuurslid Sponsoring LOVAH
Expertise: Aios

Samen maken we artsportaal

Het user panel met 4 enthousiaste gebruikers denkt met ons mee

Mireille Kolthoff, huisarts
artsportaal

Nick Koks, huisarts i.o.
aiosportaal

Lara van den Bogaard, POH-GGZ
pohportaal

Dr. Mark Broekman, specialist ouderengeneeskunde
soportaal

Zonder partners geen platform

Artsportaal wordt mogelijk gemaakt door de volgende partners

“Snel en gemakkelijk naar de juiste betrouwbare informatie die je nodig hebt in de spreekkamer: van NHG-standaard tot Oncoline!”

Wendy Borneman,
voorzitter Raad van Bestuur NHG

“Soportaal helpt om relevante informatie voor de specialist ouderengeneeskunde eenvoudig te ontsluiten. Hiermee leveren we een bijdrage aan hoogwaardige kwaliteit van ons medisch handelen.”

Jacqueline de Groot,
bestuursvoorzitter Verenso

“Sehportaal creëert overzicht en eenvoud in de zoektocht naar betrouwbare informatie in de acute zorg. Essentieel als de druk hoog is en de tijd krap.”

David Baden,
bestuursvoorzitter NVSHA

“‘Use cognitive aids. Artsportaal en sehportaal dragen bij aan hoogwaardige acute zorg en tonen de breedte van het prachtige en uitdagende acute vak. Een geweldig initiatief!”

Frederiek van Doormaal,
voorzitter kwaliteitscommissie NVIAG

“We vinden het belangrijk dat praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen makkelijk en snel relevante informatie kunnen opzoeken. Zo houden zij echt tijd over voor hun patiënten. Daarom zijn wij gaan samenwerken.”

Anika Corpeleijn,
directeur/bestuurder NVvPO

“Fijn dat we samenwerken met artsportaal. Het is een belangrijk platform voor Pharos om (huis)artsen te bereiken en hen te ondersteunen in de zorg voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden of een migratieachtergrond.”

Patricia Heijdenrijk,
directeur/bestuurder Pharos
“Het Voedingscentrum steunt artsportaal met betrouwbare informatie over gezonde voeding. We zijn blij dat te doen op dit belangrijke platform voor artsen. Goede voeding is essentieel, zowel om gezond te blijven als bij de behandeling van ziekte.
Petra Verhoef,
directeur Voedingscentrum

“Het IVM juicht elk initiatief toe dat de arts direct in zijn dagelijkse praktijk helpt om kwalitatief beter, veiliger en doelmatiger te werken. Artsportaal voldoet daar bij uitstek aan!”

Ruud Coolen van Brakel,
directeur IVM

“Een veilig gebruik van geneesmiddelen en vaccins voor iedereen, ook tijdens zwangerschap en borstvoeding! Daarin ondersteunt Bijwerkingencentrum Lareb voorschrijvers graag. Via artsportaal komt relevante en betrouwbare informatie terecht daar waar het nodig is.”

Agnes Kant,
directeur Lareb

“Wij delen en verrijken informatie over sport en bewegen via artsportaal. Dagelijks voldoende bewegen helpt aandoeningen voorkomen en ziektelast beperken. Met de juiste kennis over bewegen maken artsen voor patiënten het verschil.”

Bert van Oostveen,
directeur/bestuurder Kenniscentrum Sport & Bewegen

“Arts- en aiosportaal biedt de ideale basis voor de aspirant huisarts om de juiste informatie te vinden en toe te passen in de spreekkamer.”

Youri Poelemeijer,
bestuursvoorzitter LOVAH

Ik raad artsportaal aan omdat het een eenvoudige manier is toegang te krijgen tot goede informatie. Het is een makkelijke weg naar wetenschappelijke gegevens die nuttig zijn in de dagelijkse praktijk en bij de leergesprekken.”

Jaap Wynia,
bestuursvoorzitter LHOV

“Op SOportaal kan elke (aios) SO overzichtelijk betrouwbare informatie vinden over belangrijke onderwerpen in de ouderengeneeskunde”

Faye Trossèl,
bestuursvoorzitter VASON

“Artsportaal ontsluit alle betrouwbare medische informatie voor huisartsen en kaderhuisartsen bij elkaar. Handig!”

Richard Starmans,
bestuursvoorzitter PsyHAG

“We zijn blij te kunnen samenwerken met artsportaal. Veel huisartsen maken gebruik van dit informatieplatform, daarom is dit een goede manier om huisartsen te bereiken en te ondersteunen in de urogynaecologische zorg.”

Doreth Teunissen,
bestuursvoorzitter UgynHAG

“De NHG-Expertgroep Seksuele gezondheid werkt graag samen met artsportaal, omdat we dan centraal veel artsen kunnen bereiken met betrouwbare en nuttige informatie.”

Peter Leusink,
arts/seksuoloog lid SeksHAG

“Artsportaal biedt betrouwbare informatie, ook voor proactieve, persoonsgerichte samenhangende ouderenzorg.”

Arno Karstens,
bestuursvoorzitter Laego

“Huisartsen met bijzondere expertise op het gebied van longziekten (CAHAG) ondersteunen Stichting artsportaal bij het bundelen van informatie voor elke zorgverlener.”

Jiska Snoeck,
bestuursvoorzitter CAHAG

“De DiHAG staat voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van eerstelijns diabeteszorg, en streeft naar gepersonaliseerde zorg met evidence based richtlijnen, met een regierol voor de huisarts. Samenwerking met artsportaal biedt de mogelijkheid deze kennis dichtbij de huisarts te brengen via een onafhankelijk portaal.”

Bertien Hart,
bestuursvoorzitter DiHAG

“PalHAG is partner van artsportaal. Palliatieve zorg: niet beter maken, maar beter ‘zijn’!”

Carel Veldhoven,
bestuursvoorzitter PalHAG

“In acute situaties wil je betrouwbare informatie snel en overzichtelijk kunnen vinden. Artsportaal voorziet daarin.”

Femke Hohmann,
bestuursvoorzitter SpoedHAG

We werken samen met de volgende proces partners