De SpoedHAG (kaderhuisartsen spoedzorg) en de PalHAG (huisartsen advies groep palliatieve zorg) hebben een partnerschap gesloten met Stichting artsportaal. Op deze manier wordt vanaf heden ook vanuit hen een bijdrage geleverd aan de betrouwbare informatiebronnen binnen de medische zoekmachines van www.artsportaal.nl.

Met Femke Hohmann en Carel Veldhoven.