Frequently Asked Questions

Artsportaal is ontstaan vanuit een praktijkfrustratie. Thomas Mancini en Pim Keurlings (nu huisartsen in regio Nijmegen-Arnhem) waren destijds aios huisartsgeneeskunde in het Radboudumc. Zij leerden het vakgebied van de huisarts kennen en ontdekten hoe breed dit was. Met duizenden bronnen, tientallen richtlijnmakers en naslagwerken en evenzoveel websites waar bronnen werden ontsloten. Ze zagen rondom zich heen dat andere aios en huisartsen hier ook mee worstelden, en dat ieder hier weer op een eigen manier mee omging. Lijstjes met handige websites, het toevoegen van favorieten in de internetbrowser en bij veel collega’s: zoeken via Google.

Thomas en Pim vonden dat dit beter kon. Zoeken via Google maakt een weinig-professionele indruk richting patiënten. En brengt veel ruis met zich mee, in de vorm van gesponsorde, gekleurde en niet-relevante informatie. Hun visie van een medische zoekmachine voor dokters ontstond. Een zoekmachine die zoekt binnen alle betrouwbare en onafhankelijke databases van richtlijnmakers en naslagwerken.

Vanuit thuis ontwierpen zij een eerste pilot-versie van de website en werkten deze verder uit in de vorm van hun verbeterproject van de huisartsopleiding. Het bestaan van de website verspreidde zich als een lopend vuurtje door het land, onder andere via de opleidingsinstituten. Via verschillende steeds professionelere websiteversies ontstond uiteindelijk het huidige kennisplatform.

Artsportaal wordt gemaakt door en voor artsen. Het basisteam van artsportaal is verenigd in een stichting (Stichting artsportaal) en bestaat uit circa acht artsen die op dagelijkse basis bezig zijn met de websites.

Rondom het team bevindt zich een schil van zogenaamde “experts” en “users”. Experts zijn ruim 50 hoogleraren, medisch specialisten en kaderhuisartsen, die periodiek meedenken over de inhoud van artsportaal. Bijvoorbeeld rondom de keuze of een bepaalde bron alleen in de zoekmachine vindbaar moet zijn, of ook deel moet uitmaken van de startpagina. Ook zijn zij betrokken bij de beoordeling van bronnen en richtlijnen op betrouwbaarheid en relevantie. Alleen bronnen die onafhankelijk en betrouwbaar zijn, gemaakt zijn door een niet-commerciële partij en landelijk geldende informatie bevatten, worden op artsportaal geplaatst.

Users vertegenwoordigen per portaal de gebruikers van de website en denken periodiek mee over de functionaliteit en koers van artsportaal. Daarnaast ontvangt Stichting artsportaal wekelijks verschillende e-mails van gebruikers, die zo snel mogelijk worden verwerkt. Met deze feedback en suggesties zorgen gebruikers ervoor dat artsportaal aan hun wensen blijft voldoen.

Als buitenste schil zijn er samenwerkingspartners. Deze partners vertegenwoordigen de beroepsgroepen en richtlijnmakers, waarbij zowel financieel als inhoudelijk wordt samengewerkt om artsportaal de verbindende schakel te laten zijn en blijven tussen kennis op het internet en de dokter in de spreekkamer. Partners leveren artsportaal uit eerste hand informatie aan, maar worden ook betrokken bij de toekomst van het platform.

Het is essentieel dat de informatie op artsportaal continu up-to-date gehouden wordt, zodat een arts erop kan rekenen dat de meest actuele bron wordt gevonden. Artsportaal gebruikt hiervoor verschillende feedback loops.

Ten eerste is er de individuele feedback. Zowel de input van gebruikers, het continu handmatig controleren door het team, als de informatie vanuit het eerdergenoemde expert panel zorgen ervoor dat fouten worden gecorrigeerd.

Ten tweede is er de feedback vanuit organisaties die een samenwerking zijn aangegaan met artsportaal. Veel richtlijnmakers leveren hierdoor uit eerste hand informatie aan rondom gewijzigde richtlijnen, nieuwe richtlijnen of juist verwijderde richtlijnen.

Ten derde zijn er allerlei ICT-systemen die vanuit verschillende invalshoeken zorgen voor continue actualiteit. Zo wordt dagelijks gecontroleerd of een bron een gebroken link bevat, en of de informatie uit de zoekmachines van artsportaal overeenkomt met die van een individuele externe database zoals het Farmacotherapeutisch Kompas of de richtlijndatabase van de FMS.

Door middel van deze drie loops worden dagelijks diverse mutaties doorgevoerd. Het laatste updatemoment van de artsportaal website is altijd zichtbaar onderaan de pagina.

Zoals benoemd wordt artsportaal gemaakt door een stichting, die als inkomsten afhankelijk is van subsidies van externe partijen. In de afgelopen jaren werd de stichting hoofdzakelijk financieel gedragen door de SBOH. Momenteel vinden oriënterende gesprekken plaats om de financiële betrokkenheid van verschillende andere beroepsverenigingen af te tasten.

De hoofdmoot van de subsidies wordt gebruikt om de techniek achter artsportaal te laten draaien en deze langzaam verder te ontwikkelen.

Als stichting heeft Stichting artsportaal (vanzelfsprekend) geen commercieel verdienmodel en gestreefd wordt om de website voor iedereen openbaar en gratis toegankelijk te laten zijn, zonder inlog en zonder advertenties.

Artsportaal staat voor onafhankelijke, betrouwbare en up-to-date informatie. Alleen bronnen die onafhankelijk en betrouwbaar zijn, gemaakt zijn door een niet-commerciële partij en landelijk geldende informatie bevatten, worden op artsportaal geplaatst. Het expert panel van artsportaal, bestaande uit ruim 50 hoogleraren, medisch specialisten en kaderhuisartsen, denkt in dit opzicht uitgebreid mee met het team.

99% van de bronnen op artsportaal betreffen daarmee bronnen uit alombekende richtlijndatabases, zoals NHG, FMS, Acute Boekje en Oncoline, die in totaliteit vindbaar zijn via de zoekmachines van artsportaal. Ook overheidsinstanties zoals Voedingscentrum, IVM en Pharos zijn vindbaar. Slechts enkele bronnen zijn afkomstig van niet-beroepsorganisaties, en vooral bij deze afweging wordt het expert panel intensief betrokken om te beoordelen of een dergelijke bron dusdanig relevant en in de praktijk gangbaar is om deze toch op te nemen.

De zoekmachines van artsportaal zorgen ervoor dat een gebruiker intuïtief kan zoeken naar een medische informatiebron. Net als op Google kan men een zoekterm intypen, waarmee zowel in de titel van een bron als in de inhoud van de bron wordt gezocht. Het team indexeert hiervoor de bronnen met allerlei gerelateerde zoektermen en metadata.

Het zoekalgoritme van de zoekmachines is custom-made voor artsportaal en daarmee volledig afgestemd op artsen en medische terminologie. Ook de ranking van de zoekresultaten vindt op unieke wijze plaats, gebaseerd op een geavanceerd scoresysteem.

De zoekmachine is voor ieder portaal weer anders, afhankelijk van wat relevant is voor de betreffende zorgprofessional. Het intypen van een zoekterm in twee verschillende portalen zal daarmee verschillende zoekresultaten opleveren voor bijvoorbeeld een huisarts (artsportaal) of een SEH-arts (sehportaal).

De zoekresultaten worden weergegeven volgens een vast patroon, opgedeeld in “Opzoeken”, “Behandelen” en “Voorlichten”. Ook staat onder een bron van welke instantie deze afkomstig is, hetgeen ook zichtbaar is aan het logootje vóór de bron. Men kan hiermee in één oogopslag zien of de beoogde bron in de resultaten staat. Zo niet, dan levert de “Google”-knop onderaan de zoekresultaten een directe toegang tot de zoekresultaten van dezelfde zoekterm via Google.

De hoeveelheid bronnen die gevonden wordt via de zoekmachines, >8000 bronnen, is beduidend groter dan de hoeveelheid bronnen die op de startpagina staat van ieder portaal (circa 250). De bronnen op de startpagina vormen immers slechts een selectie van de meest gebruikte bronnen.

Een gebruiker kan op twee verschillende manieren feedback aanleveren aan team artsportaal. Dit is mogelijk op iedere website via de groene ronde feedback-knop, rechts op de pagina. Deze beweegt mee en is daarmee altijd aan te klikken.

Een andere manier is het sturen van een e-mail naar info@artsportaal.nl. Het aanleveren van feedback en suggesties wordt zeer gewaardeerd. Alleen samen maken we artsportaal!