De makers van artsportaal doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website actueel en correct is. Ondanks zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Stichting artsportaal is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze website. Ook is Stichting artsportaal niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde links of bestanden van derden.

Stichting artsportaal wordt mede mogelijk gemaakt door de key partner SBOH (Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen). De SBOH deelt de visie van artsportaal en heeft een subsidie ter beschikking gesteld om het platform te kunnen doorontwikkelen en onderhouden.
Daarnaast heeft Stichting artsportaal een aantal partnerschappen met verschillende (beroeps)organisaties. Zij leveren waardevolle feedback of ondersteunen het platform voornamelijk op inhoudelijk niveau.
Stichting artsportaal blijft in alle opzichten volledig onafhankelijk ten opzichte van partners. Partners hebben geen inspraak in de inhoud of koers van de website, noch hoeft Stichting artsportaal hierover verantwoording af te leggen aan partners.

Stichting artsportaal plaatst geen advertenties, omdat dit niet goed past binnen de visie van het platform en de stichting iedere schijn van belangenverstrengeling wil voorkomen.