De DiHAG (Diabetes Huisartsen Advies Groep) van het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting artsportaal. Het betreft daarmee de zesde HAG die gaat samenwerken met artsportaal. Bestuursvoorzitter Bertien Hart licht toe: “De DiHAG staat voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van eerstelijns diabeteszorg, en streeft naar gepersonaliseerde zorg met evidence based richtlijnen, met een regierol voor de huisarts. Samenwerking met artsportaal biedt de mogelijkheid deze kennis dichtbij de huisarts te brengen via een onafhankelijk portaal.”