Coronaportaal.nl wordt druk bezocht. Gedurende een werkdag zijn gemiddeld continu 100 artsen “live” op de website. Coronaportaal.nl wordt door team artsportaal dagelijks ge-update met actuele betrouwbare en onafhankelijke medische informatie voor artsen over COVID-19. Daarnaast is in de zoekmachine van coronaportaal.nl ook alle reguliere informatie van artsportaal te vinden. Denk aan NHG-standaarden, het gehele Farmacotherapeutisch Kompas en alle Pallialine pagina’s. Veel succes!