Gebruik de artsportaal keuzehulpen

  • Chronische nierschade

    Open de beslishulp van de Haagse nieren door hier te klikken.

  • Streefwaarden HbA1c

  • Hypertensie voorkeursmedicatie

  • Algoritme fractuurpreventie

  • Metformine & Nierfunctie

  • CVRM risicoscore berekenen

    Open de CVRM risicoscore meter door hier te klikken.