Beste gebruikers van artsportaal,

Graag willen we jullie, na een periode van stilte van onze kant, in dit bericht meenemen in een grote ontwikkeling bij artsportaal.

Ruim vijf jaar geleden bedachten we als huisartsen-in-opleiding het artsportaal concept, als overkoepelende kennisbank en zoekmachine voor artsen.
Dankzij de financiële steun van de SBOH, en de onmisbare vrijwillige inspanningen van vele collega’s, hebben we artsportaal sindsdien kunnen opbouwen tot het huidige product.
Het enthousiasme bij experts, teamleden en gebruikers heeft ons gestimuleerd om vrijwel alle financiële input te investeren in technische ontwikkeling en opbouw van een krachtige communitystructuur. Met als doel het concept te bewijzen en zo snel mogelijk volwassen te laten worden. Immers, al vele jaren geleden realiseerden we ons dat een duurzame toekomst van artsportaal valt of staat met een duurzame financiering, waarbij onafhankelijkheid en betrouwbaarheid randvoorwaarden voor ons waren.
Met als product een volledig werkend platform en zoekmachine, zeven verschillende portalen voor verschillende soorten artsen, en een geborgde kwaliteit en actualiteit, hebben we met alle relevante beroepsorganisaties en verenigingen voor artsen om tafel gezeten om te kijken naar de toekomst.
Verschillende gesprekken, uiteindelijk ook met alle grote partijen aan één ronde tafel, hebben helaas niet gebracht waarop we hoopten: het met elkaar financieel dragen en voortzetten van artsportaal.

Met het opdrogen van de SBOH-financieringen dreigde artsportaal op zwart te gaan. Als laatste redmiddel hebben we toen gezocht naar een andere partij die de ambitie had om in onze geest de platformen voort te zetten, om te voorkomen dat de websites zouden ophouden te bestaan. Gelukkig hebben we in uitgeverij Springer Media (het moederbedrijf van Bohn Stafleu van Loghum – BSL) een goed ‘huis’ kunnen vinden. In de periode 13 maart tot en met 20 maart zullen artsportaal en alle dochterpagina’s (aiosportaal, pohportaal, sehportaal, soportaal, avgartsportaal) worden overgedragen.
Hoewel we het liever op een andere manier zouden hebben vormgegeven met de vertegenwoordigers van onze gebruikers, zijn we na een lange periode van onzekerheid ook blij de toekomst van artsportaal zeker te hebben gesteld, ook al zullen we daar zelf geen rol meer in blijven spelen.
We vertrouwen erop dat artsportaal onder de vleugels van BSL verder kan groeien en ontwikkelen, zoals dat binnen onze eigen mogelijkheden niet zou zijn gelukt.

We kijken terug op een intensieve maar ook bijzondere periode, waarin we vol passie aan een innovatief product hebben gewerkt, veel reacties van gebruikers hebben mogen ontvangen en een mooi artsportaal-netwerk hebben kunnen opbouwen.
De samenwerking met KNMG aan het COVID-19 platform, de lancering van sehportaal door minister Tamara van Ark en het bereiken van tweederde van de Nederlandse huisartsen, zijn slechts een selectie van de hoogtepunten waaraan we nu terugdenken.
Niet in de laatste plaats zijn we veel dank verschuldigd aan jullie, als gebruikers. Zonder jullie feedback en steun zou artsportaal niet zijn geworden wat het nu is. Heel veel dank daarvoor.

Onze artsportaal mailaccounts zullen vanaf heden niet meer door onszelf worden beheerd maar zijn overgedragen aan BSL. Reacties aan ons persoonlijk ontvangen we graag maar via onze privé-mailadressen.

We hopen elkaar te blijven ontmoeten.

Een hartelijke groet,
Thomas Mancini en Pim Keurlings, huisartsen en oprichters van artsportaal
thomasmancini28@gmail.com / pimkeurlings@gmail.com